Algemene voorwaarden

Iedere contractuele verhouding tussen één of meerdere bezoekers of gebruikers van de faciliteiten van Privésauna Di Lusso BVBA, Mechelbaan 38, 2500 Koningshooikt, wordt automatisch en van rechtswege beheerd door onderhavige contractvoorwaarden, met uitsluiting van alle andere.

Onze faciliteiten voldoen aan de ter zake geldende normen en richtlijnen. Al de verbintenissen van Privésauna Di Lusso bvba, zijn middelenverbintenissen en kunnen nooit worden opgevat als resultaatsverbintenissen in welke zin ook. Privésauna Di Lusso bvba voert reinheid en hygiëne hoog in het vaandel. Wij verwachten van de bezoekers en gebruikers dat zij alle nodige inspanningen leveren in het belang van eenieder, om dit allen tijde te respecteren en daaraan volle medewerking te verlenen.

U kan reserveren aan onze inkombalie, alle dagen tussen 9:00u en 21:00u, uitgezonderd tijdens onze verlofperiode. U kan eveneens telefonisch reserveren tijdens dezelfde uren. Als laatste kan u steeds online via onze website uw reservatie plaatsen. Al deze reserveringsmethoden impliceren automatisch en van rechtswege uw akkoord met de toepassing van onderhavige contractvoorwaarden.

Uw reservatie wordt door Privésauna Di Lusso bvba als definitief weerhouden na effectieve ontvangst van de vastgestelde reservatiewaarborg van € 100. De reservatiewaarborg voor de massages bedraagt 100% van de kostprijs. Deze reservatiewaarborg dient contant te worden betaald bij reservatie aan de balie of met een online kaartbetaling of via overschrijving. Bij niet tijdige betaling van deze reservatiewaarborg, wordt uw reservatie geannuleerd door onze diensten.

Eventuele speciale aanbiedingen en promoties zijn steeds beperkt in de tijd en slechts zolang de voorraad strekt. Eventuele aanbiedingen en promoties zijn nooit combineerbaar met eventuele andere kortingen die door Privésauna Di Lusso bvba worden toegestaan.

Indien u in het bezit bent van een cadeaubon van Privésauna Di Lusso bvba, volstaat het om het nummer en de verificatie code van de cadeaubon door te geven. Bij het niet nakomen van de afspraak, of bij een annulering door de klant op minder dan 5 kalenderdagen voorafgaand aan de afspraak, vervalt de volledige waarde van de cadeaubon. Cadeaubonnen zijn slechts één jaar geldig en kunnen onder geen beding worden verlengd.

Bij annulering van de gemaakte afspraak op minder dan 5 kalenderdagen voorafgaand aan de afspraak, of bij het niet komen opdagen op de afspraak, blijft de betaalde reservatiewaarborg van € 100 voor reservatie van de privé sauna, en de reservatiewaarborg van 100% van de kostprijs voor een reservatie van een massage, definitief en onherroepelijk verworven door Privésauna Di Lusso bvba bij wijze van vergoeding voor gemaakte administratieve kosten en forfaitaire winstdervingvergoeding.

Bij een tijdige annulering, een annulering op 5 of meer kalenderdagen voorafgaand aan de afspraak, kan de betaalde reservatiewaarborg, gebruikt worden voor een volgende reservatie. Enkel schriftelijke annuleringen worden als rechtsgeldig aangenomen. De reservatiewaarborg wordt niet terugbetaald.

Het door de klant nog verschuldigde saldo aan Privésauna Di Lusso bvba, na aftrek van de reservatiewaarborg, dient contant betaald te worden aan onze balie aan het einde van de gebruiksperiode van de privé sauna of aan het einde van de verzorging, alvorens de zaak te verlaten.

Privésauna Di Lusso kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen in de faciliteiten van Privésauna Di Lusso, noch op de parking. Privésauna Di Lusso is evenmin verantwoordelijk voor beschadigingen van persoonlijke goederen van bezoekers of gebruikers, inclusief diefstal en vandalisme, enz…

Huisregels:

 • er moeten steeds 2 volwassenen aanwezig zijn tijdens een verhuring, het is verboden alleen in één van de privésauna’s te vertoeven om veiligheidsredenen
 • er geldt een rookverbod in het volledige complex
 • huisdieren zijn niet toegelaten
 • kinderen dienen steeds onder toezicht te blijven van een volwassen persoon
 • voor het in gebruik nemen van het complex dient u eerst een douche te nemen
 • het is verboden in het zwembad te duiken
 • het is verboden eigen producten toe te voegen in het zwembad, whirlpool of sauna
 • het is verboden eigen dranken of snacks te nuttigen in het complex
 • verplicht gebruik van badslippers
 • verplicht gebruik van handdoeken in de sauna
 • gelieve de rust van onze buren te respecteren
 • gelieve tijdig het gehuurde complex te verlaten zodat de volgende klanten tijdig over een gereinigd complex kunnen beschikken
 • als klant bent u zelf verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de door Privésauna Di Lusso ter beschikking gestelde faciliteiten
 • wanneer er schade aangebracht wordt aan het door u gehuurde complex bent u verplicht de herstelling van deze schade te vergoeden
 • Privésauna Di Lusso heeft het recht mensen te weigeren om welke reden ook
 • op al onze rechtsverhoudingen is het Belgische recht van toepassing; voor geschillen tussen Privésauna Di Lusso bvba en onze klanten is de rechtbank van Mechelen bevoegd, tenzij door de wet een andere rechtbank wordt aangewezen
Copyright © Privésauna Di Lusso